Starostwo Powiatowe w Kolnie

Turoślańskie Stowarzyszenie Wędkarskieul.Akacjowa 1, 18-525 Turośl
Celem działania organizacji jest organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej, stwarzanie obywatelom w tym członkom Stowarzyszenia dogodnych warunków wędkowania, rozwijania wśród nich umiłowania przyrody i krzewienia zasad gospodarki rybacko- wędkarskiej oraz działania na rzecz ochrony przyrody, w tym racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego. W działaniach Statutowych Stowarzyszenie będzie współpracowało z jednostkami Samorządu Terytorialnego i innymi organizacjami, a w zakresie ochrony wód z Państwową Strażą Rybacką, poprzez powołaną zgodnie z przepisami prawa Społeczną Strażą Rybacką.