Starostwo Powiatowe w Kolnie

Stowarzyszenie: „Towarzystwo Przyjaciół Borkowa” zostało założone w dniu 6 sierpnia 2010r. pod przewodnictwem Prezesa Janiny Duda.

Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności wsi Borkowo oraz jej rozwoju, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
9) upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej.

Nasza działalność i osiągnięcia:
- zorganizowanie dwóch wycieczek: na Litwę i do Lichenia;
- zorganizowanie zajęć na sali gimnastycznej (gra w siatkówkę), pod czujnym okiem rodziców i członków Stowarzyszenia;
- tradycyjne kiszenie kapusty;
-spotkanie z ciekawymi ludźmi:
Andrzej Skarżyński- założyciel Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska;
Tomasz Brzeziński- aktor Teatru Lalek- twórca, twórca Czarnego Teatru;
Kazimierz Trzaska- choreograf, badacz kultury ludowej północno-wschodniego Mazowsza;
Anna Konert- zaprezentowała swój wieloletni dorobek-haftowane serwetki, obrusy wykonane różnymi rodzajami haftu;  
Teresa Szmigiel- specjalistka od wykonywania różnego rodzaju kwiatów.

- Boże Narodzenie – paczki świąteczne dla dzieci z Borkowa- w ramach akcji pomagamy Mikołajowi;
- Spotkanie opłatkowe z naszymi mężami i sponsorami wspierającymi nasze działania bożonarodzeniowe;
- zajęcia sportowe- aerobik, Nordic- Walking;
- warsztaty hafciarskie i bukieciarskie;
- I Turniej Siatkarski „Lolek” dla szkół podstawowych z obszaru gminy Kolno;
- czytanie „Tryptyku Rzymskiego” w hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II w siódmą rocznicę śmierci;
- udział w gminnym konkursie pt. ”Pisanki, palmy, ozdoby wielkanocne”, celem którego było wspieranie aktywnego i twórczego spędzenia wolnego czasu;
- warsztaty kulinarne
a) przywrócenie do jadłospisu dania miejscowego tzw. „sibrzaków”;
b) nauka obróbki i sposobów przyrządzania ryb, uświadomienie korzyści płynących ze spożywania potraw rybnych;

- warsztaty teatralne „Teatr przy stoliku”- wystawienie sztuki Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera”;
- czytanie fragmentów „Pana Tadeusza” w 200 rocznicę wydarzeń opisanych przez Adama Mickiewicza;
- włączenie się naszego Stowarzyszenia w obchody uroczystości poświęcenia pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

Po trzech latach działalności 6 sierpnia 2013r. odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym dokonano zmiany Zarządu i Komisji Rewizyjnej i podjęto Uchwałę dotyczącą nadania godności członka honorowego  Stowarzyszenia. Nowo wybranym Prezesem Zarządu została p. Krystyna Bazydło.             

Prezes Zarządu 

Krystyna Bazydło

ZDJĘCIA