Starostwo Powiatowe w Kolnie

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Wspólna Sprawa” powstało w 2010 roku przy Szkole Podstawowej w Turośli z inicjatywy nauczycieli i rodziców ( uczniów tejże szkoły). Zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Białymstoku , posiada NIP i REGON.
Celem statutowym Stowarzyszenia jest pomoc finansowa, organizacyjna Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Turośli.
Nasza działalność ukierunkowana jest na organizację dodatkowych zajęć dla dzieci, imprez, konkursów, uroczystości, wycieczek edukacyjnych, akcji charytatywnych, dofinansowanie zakupu sprzętu itp.

Do chwili obecnej działania Stowarzyszenia przedstawiają się następująco:
1.Pomoc przy organizacji Uroczystości Nadania Imienia ks. Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej w Turośli, uroczystości otwarcia kompleksu boisk „Moje Boisko – Orlik 2012”
2. Zorganizowanie Festynu Rodzinnego 15 czerwca 2012 roku.
3. Przeprowadzenie akcji charytatywnej „Świąteczna paczka” – zbiórka żywności w sklepach Turośli oraz pozyskanie artykułów mleczarskich z Mlekpolu – dla rodzin najuboższych.
4. Złożenie projektu pod koniec 2012 r. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który został rozpatrzony pozytywnie. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 20 tys zł na zajęcia warsztatowe z edukacji kulturalnej.
5. Organizacja warsztatów z w/w projektu – wokalnych, instrumentalnych, teatralnych
i plastycznych w terminie od maja do grudnia 2013 roku. W zajęciach bierze udział 60 uczniów
z klas IV- VI.
6. Złożenie projektu z edukacji ekologicznej do Nadleśnictwa Nowogród pt .”Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi” i jego realizacja w roku szkolnym 2013/2014, który zakłada przeprowadzenie warsztatów ekologicznych, konkursu plastycznego, inscenizacji oraz wycieczek do Białowieży i Krynek dla uczniów klas IV i V.

ZDJĘCIA