Starostwo Powiatowe w Kolnie

Informacja z działalności Stowarzyszenia  „Klub Seniora ” Samule  13 gm. Turośl

W dniu 12 grudnia 2009 roku  odbyło się zebranie założycielskie naszego Stowarzyszenia, gdzie ustalono założenia działalności i statut.
Zebranie te miało miejsce w Szkole Podstawowej w Ptakach. Do naszego Stowarzyszenia zapisało się wówczas 60 osób .
Powyższe Stowarzyszenie zostało zarejestrowane  w dniu 21 października 2010 roku. Prezesem została Pani Wiesława Marusa, natomiast zastępcą jest Pani Elżbieta Kamińska, sekretarzem Pani Elżbieta Popielarczyk. Wszystkie spotkania dotyczące działalności Stowarzyszenia odbywają się u Pani  Prezes lub też dzięki przychylności Pani Dyrektor Krystyny Szewczyk w Szkole Podstawowej w Ptakach.
       Co roku w okresie letnim organizujemy różne imprezy rozrywkowe i sprawnościowe np.: śpiewanie kolęd, grilla, wycieczki do Sanktuarium Maryjnych w Częstochowie, w Św. Lipce, Licheniu i Studzienicznej, do Kadzidła  na wesele kurpiowskie, zawody dla dzieci itp. Uczestniczymy także w niektórych imprezach organizowanych  przez KOKiS i Związek Emerytów i Rencistów  w Kolnie.
Zorganizowaliśmy także pokaz kulinarny „Zdrowa Żywność”, na którym uczyliśmy się jak przygotować zdrowe sałatki i surówki. Ponadto organizujemy„Wigilię”, bal karnawałowy i bal na Dzień  Seniora oraz imprezę integracyjną, na którą zaprosiliśmy  około 100 osób, między innymi władze Urzędu Gminy w Turośli  i Starostwa Powiatowego  w Kolnie, zespoły śpiewacze  z Kolna i Czerwonego.
Członkowie naszego Stowarzyszenia korzystają  z rehabilitacji  w Szkole Podstawowej w Turośli .
W miesiącu lipcu  2012 roku zorganizowaliśmy warsztaty twórcze, które dotyczyły instruktażu tworzenia kwiatów i stroików oraz palm wielkanocnych z bibuły. Środki na warsztaty pozyskaliśmy  ze Starostwa Powiatowego w Kolnie.
W roku 2013 zorganizowaliśmy imprezę integracyjną na Dzień Dziecka. W imprezie uczestniczyły wnuki  naszych członków oraz uczniowie II i III klasy Szkoły Podstawowej w Ptakach. Przygotowaliśmy konkursy, ognisko, grilla, drobne upominki, lody, słodycze, owoce.
Serdeczne podziękowanie  kierujemy dla Pana Piotra Niedbała - Wójta Gminy Turośl, Pani Elżbiecie Cicha – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli, Pani Krystynie Szewczyk – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ptakach, Pani Małgorzacie Witkiewicz – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turośli .
Państwu Wandzie i Krzysztofowi Lidackim za pomoc w zorganizowaniu zawodów sprawnościowych .
Dziękujemy serdecznie Prezesowi Banku Spółdzielczego w Kolnie Panu Krzysztofowi Kajko za wsparcie finansowe.

ZDJĘCIA