Starostwo Powiatowe w Kolnie

„Stowarzyszenie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie”, powstało w 2009 roku i od tej pory aktywnie działa na rzecz mieszkańców Miasta Kolno i Powiatu Kolneńskiego. Obecnie funkcję Prezesa pełni pan Andrzej Szymański, wcześniej był nim pan Ireneusz Mieczkowski. Dotychczasowa historia stowarzyszenia jest bardzo bogata. Po za uświetnianiem uroczystości patriotycznych i religijnych na terenie miasta i powiatu oraz organizacją zawodów kawaleryjskich, które gromadzą zawodników z różnych stron Polski, nasi popularni „ułani” mieli także przygodę z filmem, wzięli udział w produkcji „1920 Bitwa Warszawska” w tym filmie wystąpili Arkadiusz Przestrzelski i jego synowie Karol, Artur i Michał. Stowarzyszenie było inicjatorem usytuowania w Janowie Pomnika upamiętniającego Stacjonowanie tam 110 Zapasowego Pułku Ułanów, który we wrześniu 1939 r. w Janowie został rozwiązany. Z Janowa wyruszyły już trzy oddziały pod dowództwem: ppłk Jerzego Dąbrowskiego „Łupaszki”, mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i rotmistrza Witolda Bilińskiego. Na pomnik, składają się cztery kamienie z wyrytymi napisami. 06 października 2013 r. Stowarzyszenie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie zaprasza wszystkich do Janowa na inscenizację rozwiązania 110 Zapasowego Pułku Ułanów oraz zawody kawaleryjskie.

ZDJĘCIA