Starostwo Powiatowe w Kolnie

W związku z  wyborami, delegatów Organizacji Pozarządowych do powoływanej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Starosta Kolneński zaprasza przedstawicieli organizacji (jedna osoba upoważniona przez osobę decyzyjną w Państwa jednostce, wzór upoważnia w załączniku) na spotkanie, które odbędzie się w dniu 21 maja 2015 r. godzina 12.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie ul. 11 Listopada 1.

 


 

Kandydaci zgłoszeni do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kolnie

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Organizacja zgłaszająca

 

1.

Elżbieta Parzych

Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”

 

2.

Kazimierz Edward Koter

 

Towarzystwo „Jan z Kolna”

3.

Marcin Orłowski

Stowarzyszenie KOLNO 4X4

 

4.

Maria Misierewicz

 

Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA”

5.

Zofia Górska

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło w Kolnie

 

6.

Andrzej Szymański

Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie

 

7.

Wiesława Marusa

Stowarzyszenie „Klub Seniora w Samulach”

 

8.

Jerzy Rybicki

Stowarzyszenie Sportowo Integracyjne w Stawiskach

 

9.

Agnieszka Patalan

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Jurca

10.

Zdzisław Szymański

Kolneńskie Towarzystwo Gospodarcze