Starostwo Powiatowe w Kolnie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, jest organizacją pozarządową, samodzielną i niezależną, z wieloletnią tradycją sięgającą okresu przedwojennego. Jest największą organizacją skupiającą emerytów, rencistów i inwalidów.

Związek działa na terenie całego kraju poprzez swoje oddziały okręgowe, rejonowe i koła, jednym z takich kół jest koło kolneńskie, które powstało w 2000 r. Związek działa na rzecz poprawy warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziała ich samotności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Jest wyrazicielem opinii  emerytów i rencistów wobec organów władzy publicznej. Reprezentuje ich interesy na forum Parlamentu i Komisji Trójstronnej.

Początki kolneńskiego koła to 10 osobowa grupa inicjatywna. Początkowo spotkania odbywały się w Kolneńskim Domu Kultury. W chwili obecnej siedziba organizacji jest budynek przy ul. Księcia Janusza 3 w Kolnie, pomieszczenia zostały udostępnione przez Burmistrza Miasta Kolno. Pierwszą przewodniczącą koła została pani Anna Łazicka, która piastuję tę funkcję do dnia dzisiejszego.

Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu:

ü  reprezentowania ich interesów wobec organów władzy państwowej,

ü  przedstawiania opinii i postulatów dotyczących poprawy systemu zabezpieczenia społecznego i polepszenia warunków socjalno- bytowych emerytów i rencistów na forum Parlamentu, Komisji Trójstronnej i innych.

ü  przeciwdziałania samotności, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych.

ü  organizowania życia kulturalnego i artystycznego emerytów i rencistów.

·         Dzień Kobiet,

·         Dzień Babci,

·         Dzień Matki,

·         Dzień Seniora,

·         Grzybobranie,

·         Andrzejki,

·         Spotkania opłatkowe.

Wszystkie te imprezy gromadzą stale około 50 osób, po za tym kolneńskie koło prowadzi pomoc materialną dla najuboższych członków wydając paczki żywnościowe dla około 60 najuboższych.

Koło współpracuje również z Przedszkolem Miejskim w Kolnie, Szpitalem Ogólnym w Kolnie, współpraca ta polega na organizowaniu przez członków koła regularnego czytania bajek dzieciom, zbiórce zabawek oraz organizacji mikołajek i innych imprez dla najmłodszych.

Innymi instytucjami, które wspierają koło są: Bank Spółdzielczy w Kolnie, Starostwo Powiatowe w Kolnie, Komenda Hufca OHP w Kolnie.

Spotkania członków odbywają się w każda środę  od 10.00 do 12.00 w siedzibie koła. Osoby, które chciałyby zapisać się do Związku powinny posiadać: wiek emerytalny, wypełnić kwestionariusz oraz dostarczyć aktualne zdjęcie do legitymacji.   

ZDJĘCIA