Starostwo Powiatowe w Kolnie


KONKURSY    dla   NGO


 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego

Ogłoszenie - kliknij

 

 


  

Komisja Europejska opublikowała przewodnik, w którym zawarte są ogólne informacje o możliwościach uzyskania finansowania ze środków UE w perspektywie 2014 - 2020. Z przewodnika mogą korzystać małe przedsiębiorstwa (MŚP), organizacje pozarządowe (NGO), ludzie młodzi, naukowcy, rolnicy, organy sektora publicznego i inne.

Zawiera on informacje podstawowe i odsyła do stron internetowych na temat możliwości uzyskania finansowania z UE w latach 2014–2020. Można się z niego np. dowiedzieć jak i gdzie ubiegać się o dofinansowanie, jakie są inne zasady ogólne (m.in. zasady kwalifikowalności).
ec.europa.eu/budget/funding/index_pl

 


 

Organizowaliście kiedykolwiek loterie? Ciekawy tekst na ich temat opublikował ostatnio portal ngo.pl "Uczestnicy loterii kupują losy i wygrywają nagrody, a dochód ze sprzedaży losów organizacja przeznacza na ważny społeczny cel – tak w skrócie można wyjaśnić mechanizm finansowania działań społecznych poprzez loterię. Wygląda prosto, ale przepisy prawne przewidują sporo formalności, które powodują, że zorganizowanie loterii nie jest wcale prosta."
poradnik.ngo.pl

 

 


 

Polecamy Poradnik po fundacjach korporacyjnych - w tym i dających granty, którego autorką jest Iwona Raszeja - Ossowska, do pobrania z Witryny Wiejskiej. "Opracowanie zawiera opis wybranych fundacji korporacyjnych. O wyborze zdecydowały cele poszczególnych fundacji oraz możliwość skorzystania ze wsparcia osób i podmiotów działających na terenach wiejskich. Katalog nie jest zamknięty. Autorka zakłada, że w przyszłości katalog zostanie poszerzony. W opracowaniu pominięto te fundacje, które wspierają wyłącznie swoich pracowników i ich rodziny.
W poradniku wskazane zostały cele jakim kierują się poszczególne fundacje, wybrane programy (jeśli dana fundacja je realizuje), a także dane do kontaktu."
witrynawiejska.org.pl/data/fundacje%20korporacyjne_o1_05_2015.pdf

 


 

Od jutra, czyli 5 maja rusza 3. edycja konkursu "To dla mnie ważne Fundacji Aviva"!
"Chciałbyś stworzyć ciekawe miejsce przyjazne dzieciom i ich rodzicom? Pragniesz wybudować plac zabaw, otworzyć świetlicę lub zorganizować zajęcia sportowe czy edukacyjne dla najmłodszych? Masz wiele pomysłów, ale nie wiesz, skąd wziąć fundusze na ich realizację? Zgłoś się do konkursu grantowego „To dla mnie ważne” organizowanego przez Fundację Aviva. Jego 3. edycja rusza 5 maja. Pula grantów wynosi aż 200 tysięcy złotych!"
todlamniewazne.pl
 


 

 

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych "Działaj Lokalnie". W najbliższym czasie konkurs w ramach programu "Działaj Lokalnie" urochomi lub juz uruchomiło 60 Ośrodków Działaj Lokalnie ( lokalnych operatorów Programu) rozrzuconych po kraju. Właściwy ośrodek można odnaleźć na stronie www.dzialajlokalnie.pl

 

 


 

Aby dołączyć do programu Google dla Organizacji Non-profit należy złożyć wniosek na stronie Google dla Organizacji Non-profit (upewnijcie się, że macie założone konto Google dla organizacji). Po przejściu przez proces kwalifikacji, będziecie mogli skorzystać z oferty dostępnej w programie za pomocą konta Google organizacji.
źródło i więcej informacji: wiadomosci.ngo.pl

 

 
 


 

W latach 2014-2020 Polska otrzyma z funduszy europejskich 82,9 mld zł, czyli o ok. 13 proc. więcej w porównaniu do kwoty wynegocjowanej w lutym br. podczas szczytu Rady Europejskiej - poinformowało w piątek Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wzrost ten wynika z przeliczenia cen stałych na ceny bieżące.

Tak wygląda zatem uaktualniony podział pieniędzy na programy operacyjne oraz infografika: KLIKNIJ

 

 


 

Planowanie dobrego projektu nie może odbyć się bez dobrej diagnozy. "O tym jak zaplanować i przeprowadzić dobrą diagnozę potrzeb w społeczności lokalnej można dowiedzieć się z poradnika autorstwa Aleksandry Daszkowskiej-Kamińskiej, Aleksandry Gołdys, Marii Makowskiej, Agaty Urbanik „Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne” wydanego na otwartej licencji przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży."
ww.org.pl

 


 

Przydatne dla organizacji, które w swych działaniach planują zabierać dzieci i młodzież szkolną na różnorakie obozy, wycieczki itp. Szczegółowy opis związanych z tym przepisów, np. to, że organizator musi zgłosić dany wyjazd do kuratorium na min. 21 dni przed, znajdziecie na stronie MEN.
wypoczynek.men.gov.pl