Starostwo Powiatowe w Kolnie

Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy w skrócie KGPP to stowarzyszenie zwykłe, które funkcjonuje na terenie Powiatu Kolneńskiego od grudnia 2013r. Do stowarzyszenia należy 40 członków w wieku od 16 do 45 roku życia. W skład grupy wchodzą uczniowie szkół średnich, studenci, pracownicy firm, instytucji lokalnych, ratownicy medyczni i strażacy. Do głównych zadań KGPP należy kształtowanie wśród jej członków umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz nauki zasad postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego. W strukturach KGPP występuje również grupa poszukiwawcza, która przy współpracy z Powiatową Komendą Policji w Kolnie wyraziła gotowość do podejmowania poszukiwań osób zaginionych. Przedstawicielami zespołu szkoleniowego KGPP są: Pan Robert Niebrzydowski i Pan Jacek Świerszcz – kierownicy szkoleń medycznych oraz Pan Piotr Truszkowski – zastępca kierownika szkoleń medycznych i poszukiwawczych. W każdym miesiącu członkowie KGPP mają możliwość rozwoju umiejętności udzielania pierwszej pomocy uczestnicząc w profesjonalnych szkoleniach ratowniczych. Jak również wykazywania się praktyczną wiedzą podczas zabezpieczeń medycznych imprez lokalnych, regionalnych, wojewódzkich, itp. Nadzór nad funkcjonowaniem grupy prowadzą: Monika Szymańska- prezes KGPP oraz Kamil Jarzyłło- w-ce prezes stowarzyszenia. W sierpniu Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy podjęła się zabezpieczenia medycznego Wyścigu Wraków „King Cup Wrak Race Kolno”, jak również V Mazurskiego Moto Show w Ełku oraz innych mniejszych imprez lokalnych. Od 25 sierpnia KGPP prowadzi nabór kandydatów, który zakończy się z dniem 10.10.2014r. Zapraszamy wszystkich pasjonatów ratownictwa medycznego, którzy pragną rozwijać swoje zdolności i podwyższać kwalifikacje -  naprawdę warto!  Jeśli chcesz śledzić naszą działalność zapraszamy na stronę internetową kgpp.wordpress.com. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie pod nr. 798064670 bądź 508951795.

Monika Szymańska

ZDJĘCIA