Starostwo Powiatowe w Kolnie

O organizacjach pozarządowych działających na terenie Powiatu Kolneńskiego


 

 Szanowni Państwo, w tym miejscu cyklicznie będziemy przybliżać Państwu charakterystyki organizacji III sektora aktywnie działających na terenie powiatu.

Na początek trochę teorii:
III sektor to nazwa stosowana wobec ogółu organizacji pozarządowych.
Określenie to, przeniesione z języka angielskiego, nawiązuje do koncepcji podziału dzielącego aktywność społeczno-gospodarczą nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Tak więc obok instytucji państwa (administracji publicznej, sektora państwowego – pierwszego sektora) oraz podmiotów for-profit, nastawionych na zysk (biznes, sektor prywatny – drugiego sektora) istnieją organizacje, które ani nie są nastawione na zysk (non-profit), ani nie stanowią elementu struktury państwa – są zatem trzecim sektorem. Wobec podmiotów tworzących III sektor w ostatnim czasie najczęściej, używa się pojęcia „organizacje pozarządowe”. Prawną definicję takiej organizacji podaje „Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie”, jednakże obok tego określenia funkcjonuje jeszcze kilka nazw: organizacje charytatywne, organizacje non-profit, organizacje społeczne, organizacje wolontarystyczne, organizacje obywatelskie.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mogli w tym miejscu znaleźć pomocne informacje dotyczące pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową.

 

Razem zmieniamy zasady zbiórek publicznych