Stało się już tradycją, że 27 stycznia obchodzimy Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Dzień ten, został ustanowiony 10 lat temu, żeby upamiętnić powstanie służb zatrudnienia. Dokładnie 27 stycznia 1919 roku, po podpisaniu przez Naczelnika Państwa Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami.

Przez 101 lat istnienia tych służb ich zadania zmieniały się zależnie od sytuacji gospodarczej. Obecnie w ramach publicznych służb zatrudnienia działają Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy.

Od pracowników tych służb wymaga się profesjonalizmu, empatii i wysokiej kultury osobistej. Istotnym dla wypełniania ich obowiązków, jest zrozumienie usługowej funkcji swojej pracy i przyjęcia postawy służenia pomocą.

Pomimo stosowania różnych instrumentów i wykorzystaniu nowej technologii do dostarczania informacji to od ponad 100 lat podstawowy cel ich pracy się nie zmienia –
to skojarzenie pracodawcy z osobami poszukującymi pracy.

Z okazji Święta wszystkim Pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia życzymy zadowolenia i satysfakcji z pracy zawodowej, sukcesów oraz cennych inicjatyw.