Drukuj

Jest możliwość otrzymania pomocy finansowej jednorazowej lub okresowej ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych