Innowacyjny Projekt Makroregionalny pn.: "Liderzy kooperacji