Drukuj

W dniu 31 sierpnia 2018 roku w miejscowości Chmielewo doszło do spotkania Starosty Kolneńskiego Stanisława Wiszowatego z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku p. Józefem Sulimą. Na spotkaniu omówiono dotychczasowy postęp prac przy remoncie drogi wojewódzkiej nr 647 łączącej Stawiski z Kolnem. Uzgodniono, że prace remontowe będą kontynuowane w 2019 r. Wstępnie ustalono zakres remontu do zrealizowania w przyszłym roku. Dyrektor Sulima zapewnił, że w 2019 roku zostanie wyremontowany fragment tej drogi o długości ok. 4 km. tj. dwukrotnie dłuższym niż wykonano dotychczas.

Te zamierzenia potwierdził członek Zarządu Województwa Podlaskiego Pan Stefan Krajewski, który gościł na sesji Rady Powiatu Kolneńskiego w tym samym dniu. Pan. S. Krajewski zapowiedział, że prace remontowe na drogach wojewódzkich (nr 647 i nr 648) przebiegających przez Powiat Kolneński będą kontynuowane w 2019 r. Pan Marszałek poinformował ponadto, iż w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z Zarządem Powiatu Kolneńskiego na dofinansowanie Warsztatów Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie. Projekt przewiduje remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w postaci obrabiarek, komputerów i maszyn na kwotę około 4 mln złotych.