21 sierpnia 2018 r. nastąpił odbiór zadania „Konserwacja polichromii stropu kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Turośli-II etap”, która miała na celu przywrócenie najstarszych dekoracji malarskich z lat 1872 i 1898. Jest to kontynuacja prac rozpoczętych w 2016 roku.

Przywrócona wartość historyczna dekoracji malarskich wpłynie na poprawę estetyki wnętrza kościoła oraz podniesie jego wartość historyczną. Umożliwi ona szerokiemu gronu mieszkańców i osób zwiedzających zapoznanie się ze sztuką malowania obiektów sakralnych w tym okresie

Komisja składająca się z przedstawicieli: Inwestora, Konserwatora Zabytków, Starostwa Powiatowego oraz Wykonawcy stwierdziła, że konserwacja została wykonana prawidłowo, zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej i nie wniosła uwag do wykonanych prac konserwatorskich przy obiekcie.

Wartość brutto wykonanych robót wynosi: 389 999,94zł. z czego:

  • 10 000 zł to dotacja Powiatu Kolneńskiego,
  • 300 000zł. dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • 30 000zł. dotacja Samorządu Województwa Podlaskiego
  • środki własne 49 999,94zł.