Drukuj

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie realizowany jest Projekt pt. „Lepszy Start”. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych przez 63 uczniów poprzez udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wychowawczych oraz podniesienie kompetencji zawodowych przez 43 uczniów i 6 nauczycieli poprzez udział w stażach zawodowych w przedsiębiorstwach w województwie podlaskim i poza województwem. Ponadto w ramach realizacji projektu został utworzony Ośrodek Szkolenia Kierowców w zakresie kategorii T. Aby uczniowie mogli doskonalić umiejętności na byłym boisku szkolnym położono warstwę bitumiczną, wymalowano linie i ustawiono słupki do szkolenia. Dodatkowo do celów szkoleniowych zakupiono przyczepę rolniczą o ładowności 7t, postprocesory do obrabiarek sterowanych magnetycznie i stół magnetyczny. Całkowity koszt projektu wyniósł 829 tyś. zł.