Wykonywane jest utwardzenie pobocza drogi powiatowej 1898B w miejscowości Mały Płock w rejonie cmentarza. W ramach inwestycji powstanie 30 miejsc parkingowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

Planowany termin zakończenia prac to koniec czerwca 2018r.