Trwają prace budowlane na drodze powiatowej Grabowo – Konopki Białystok. Obecnie układana jest już warstwa ścieralna na odcinku o długości 1,5 km i szer.  5m. Pozostało jeszcze wykonanie poboczy, rowów odwadniających oraz prace wykończeniowe.  Wykonawcą  robót jest BIK Projekt z Łomży. Inwestycja jest współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Gminę Grabowo oraz Powiat Kolneński.