Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przynoszenie do siedziby OHP niepotrzebnych książek, zeszytów, papieru, przeczytanych niepotrzebnych gazet itp.
W budynku Starostwa można makulaturę składować w kartonach przy wejściu.