Międzyszkolne Zawody z Pierwszej Pomocy to przedsięwzięcie organizowane w celu popularyzacji i kształtowania umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży szkolnej oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach zagrożenie życia, bądź zdrowia ludzkiego. Tegoroczna edycja odbyła się 13 kwietnia na hali sportowej ZSP I LO im. A Mickiewicza w Kolnie, było to trzecie tego typu wydarzenie w Kolnie.

Zawody zorganizowali: Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy, Firma RobMed Robert Niebrzydowski oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie. Współorganizatorami byli: Zespół Szkół Technicznych im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie, OSP Kolno, Grupa Ratownicza Medival Białystok, Bank Spółdzielczy w Kolnie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda, Starosta Kolneński Stanisław Wiszowaty, Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Józef Chodnicki Dyrektor ZSP w Kolnie, Eugeniusz Gromadzki Dyrektor ZST w Kolnie, Barbara Skrzeczyńska nauczycielka ZST w Kolnie, Piotr Glinka Sekretarz Powiatu Kolneńskiego, Mirosław Bajorek Sekretarz Miasta Kolno, Marcin Piotr Sekściński Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno.

Zawody składały się z dwóch części teoretycznej - testu i praktycznej - scenek ratowniczych, do których przystąpiło 14 drużyn reprezentujących szkoły z terenu powiatu kolneńskiego. Poprzez rozpowszechnianie umiejętności pierwszej pomocy organizatorzy przedsięwzięcia chcieli przekonać uczestników do tego, że reagowanie w przypadku zagrożenia życia, bądź zdrowia ludzkiego jest niezwykle ważne. Poziom wiedzy z zakresu pierwszej pomocy był bardzo wysoki, nie przeszkodziło to jednak zwycięskim drużynom w pokonaniu swoich przeciwników. Puchar Burmistrza Miasta Kolno Miejsce I zdobyła drużyna z Gimnazjum w Zabielu, Puchar Starosty Kolneńskiego Miejsce II zdobyła drużyna z I LO im. A. Mickiewicza w Kolnie, Puchar Wójta Gminy Kolno Miejsce III zdobyła drużyna z ZST im Kar. St. Wyszyńskiego w Kolnie. Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy oraz wartościowe nagrody. Pozostali uczestnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami oraz dyplomami.