W dniu dzisiejszym Starostowie Kolneńscy Stanisław Wiszowaty i Robert Wacław Nadara wraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Jerzym Leszczyńskim i Członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdanem Dyjuk podpisali akt notarialny w sprawie przekazania darowizny działki oraz budynku znajdującego się na posesji Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie. Działka wraz z budynkiem zostanie wykorzystana na siedzibę Brygady Patrolowej w Kolnie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Akt został podpisany w Kancelarii Notarialnej Pani Izabeli Marek-Święszkowskiej w Kolnie.