Projekt UCHWAŁY RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o diałalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 r.

 

Uchwała Nr 113/471/18 z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji na temat projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 r.