Starostwo Powiatowe w Kolnie

Powiatowy Turniej Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i Marszałku Józefie Piłsudskim

11 maja 2017 r.  rozstrzygnięto, zorganizowany przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Kolnie, Bibliotekę Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie i Bibliotekę Gimnazjum w Kolnie, Powiatowy Turniej Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i Marszałku Józefie Piłsudskim. Turniej zorganizowano w 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki- narodowego bohatera- Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej, niezłomnego bojownika walk o niepodległość, oraz w 150.  rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego – wielkiego męża stanu, twórcę Legionów Polskich, naczelnego wodza Armii Polskiej, niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków.

ZDJĘCIA


Do Turnieju przystąpiło 7 zespołów ze szkół podstawowych, 2 zespoły z gimnazjów i 2 zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu kolneńskiego.
W 11 drużynach do rywalizacji przystąpiło 48 uczniów.
Uczestników Turnieju oceniało JURY w składzie :
P. Robert Sekściński – nauczyciel historii Szkoły Podstawowej w Lachowie,
P. Teresa Skrodzka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem,
P. Wojciech Kulas – absolwent  historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Decyzją JURY laureatami „Powiatowego Turnieju Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i marszałku Józefie Piłsudskim” zostali:

W KATEGORII UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  :
 I miejsce (90/100 p.)
zespół uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie,
w składzie : Magdalena Lemańska, Natalia Święszkowska, Joanna Czereszewska, Julia Wojtczak, Sylwia Konopka.
II  miejsce (88/100p.)
zespół uczniów  Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem,
w składzie : Natalia Antosiewicz, Tomasz Kajko, Bartosz Olszak, Przemysław Kołowajtys,
III miejsce (78/100p.)
zespół uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefena Wyszyńskiego w Janowie,
w składzie : Julia Serafin,Amelia Andrzejczyk, Martyna Niedziołka .

W KATEGORII UCZNIÓW GIMNAZJÓW 
I miejsce(86/100p.)
zespół  uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie,
w składzie : Paulina Bajno, Filip Dawid, Justyna Podchul,
II miejsce(84/100p.)
zespół uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie,
w składzie Ewelina Podchul, Natalia Lipka, Klaudia Dardzińska, Anna Szczech, Karolina Tyszka.

W KATEGORII UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
I miejsce (80/100 p.)
zespół uczniów z II LO przy Zespole Szkół Technicznych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kolnie,
w składzie : Adam Kalinowski, Martyna Truszkowska, Magda Malinowska, Natalia Gwiazda, Olga Bogdańska,
II miejsce(75/100p.)
zespół uczniów z II LO przy Zespole Szkół Technicznych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kolnie,
w składzie : Magda Miłosek, Katarzyna Koc, Adam Ałajko, Piotr Filipkowski, Krystian Modzelewski.

Laureatów uhonorowano atrakcyjnymi nagrodami, które ufundowali : Zespół Szkół Technicznych w Kolnie oraz Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie.
Na koniec Turnieju, organizatorzy i Komisja JURY,  podziękowali i złożyli gratulacje , wszystkim uczestnikom za wiedzę i zaangażowanie, a ich opiekunom za twórczy wkład w przygotowanie swoich podopiecznych.