Starostwo Powiatowe w Kolnie

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

W dniu 1 maja 2017 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r., poz. 125 ze zm.), dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z nowymi przepisami, lekarz/lekarz dentysta ma obowiązek, za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK): wnioskować o LEK/LDEK, składać wniosek o potwierdzenie szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji oraz składać wniosek o przystąpienie do PES. Zgodnie z nowymi zasadami, od najbliższej sesji (październik 2017), wszystkie postępowania kwalifikacyjne mające na celu zakwalifikowanie lekarza/lekarza dentysty do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, prowadzone będą w SMK.


Lekarz/lekarz dentysta, za pomocą SMK, będzie wnioskował o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, zwracał się o dokonanie weryfikacji postępowania kwalifikacyjnego, prowadził Elektroniczną Kartę Specjalizacji oraz dokonywał zgłoszenia do uczestnictwa w kursach szkoleniowych objętych programem specjalizacji. Znowelizowane przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nakładają również na kierownika specjalizacji obowiązek ustalania i przekazywania lekarzowi, za pomocą SMK, rocznych szczegółowych planów szkolenia specjalizacyjnego oraz potwierdzania w SMK realizacji przez lekarza poszczególnych elementów szkolenia specjalizacyjnego.

Na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku pod adresem: www.bialystok.uw.gov.pl oraz pod adresem www.csioz.gov.pl zamieszczono opracowane przez CSIOZ informacje na temat SMK oraz udostępniono podręczniki dla użytkowników SMK, w których opisano proces zakładania konta w SMK, wnioskowania o nadanie uprawnień, weryfikację szkolenia oraz o egzaminy LEK/LDEK i PES.