Starostwo Powiatowe w Kolnie

Powiatowy Turniej Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i marszałku Józefie Piłsudskim

Powiatowa  Biblioteka  Pedagogiczna w  Kolnie

Biblioteka Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie

i Biblioteka Gimnazjum w Kolnie

zapraszają do udziału w Powiatowym Turnieju Wiedzy

o Tadeuszu Kościuszce i marszałku Józefie Piłsudskim.

 

Turniej jest organizowany z okazji roku Tadeusza Kościuszki i marszałka Józefa Piłsudskiego.

Każda placówka może zgłosić zespoły uczestników w każdej kategorii wiekowej. Zespół może liczyć od 2 do 5 członków. Ostateczny termin zgłaszania zespołów – 5 maja  2017r.

Rozgrywki  turniejowe  odbędą się  11 maja 2017 r., o godz.  1000 w siedzibie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie –  ul. Teofila kubraka 6.

PLAKAT i REGULAMIN