Starostwo Powiatowe w Kolnie

XL Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w powiecie kolneńskim

Już po raz kolejny w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Małym Płocku odbyły się Powiatowe eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczestników turnieju przywitał gospodarz gminy Józef Dymerski Wójt Gminy Mały Płock. Do konkursu przystąpiło łącznie osiem drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu kolneńskiego, które uzyskały najlepsze wyniki w eliminacjach międzyszkolnych.

ZDJĘCIA

 

Pierwszy etap zawodów polegał na rozwiązaniu testu, zawierającego pytania dotyczące zagadnień ruchu drogowego. Po części pisemnej, zawodnicy musieli wykonać zadania praktyczne, w skład których wchodziło pokonanie rowerowego toru przeszkód.

Najlepsi uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi, które ufundowali: Stanisław Wiszowaty- Starosta Kolneński, Józef Bogdan Wiśniewski - Wójt Gminy Kolno, Andrzej Duda – Burmistrz Miasta Kolno, Józef Dymerski Wójt Gminy Mały Płock, Cezary Kisiel –  Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży oraz Alfred Święczkowski -   Usługi Transportowe.

Wyniki w kategorii szkół podstawowych:

Miejsce I – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku
Miejsce II – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie
Miejsce III – Szkoła Podstawowa w Zabielu

Wyniki w kategorii szkół gimnazjalnych:

Miejsce I – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Małym Płocku
Miejsce II – Gimnazjum  w Zabielu

Szczególne słowa podziękowania skierował Starosta Kolneński do  funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kolnie,  Pani Edyty Cwaliny Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Małym Płocku oraz opiekunów uczniów za pomoc  i zaangażowanie w współorganizowaniu turnieju BRD.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w turnieju, zwycięzcom gratulujemy a drużynom, które zajęły pierwsze  miejsca w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych, życzymy dalszych sukcesów w eliminacjach wojewódzkich.