Starostwo Powiatowe w Kolnie

„ABC PRAWA” szkolenie dla uczniów

3 kwietnia 2017 r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie odbyło się szkolenie pn. „ABC PRAWA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Szkolenie przeprowadziła Pani Magda Włodkowska radca prawny z Łomży. W szkoleniu udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie, każdy z nich otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Czas trwania szkolenia zaplanowany był na 4 godziny a program przewidywał takie tematy  jak: wstęp do prawa, prawo rodzinne, prawo w szkole, prawo na co dzień, prawo w działaniu.

ZDJĘCIA


Szkolenie dla uczniów zostało przeprowadzone bezpłatnie w ramach zawartej umowy z Fundacją „HONESTE  VIVERE” na realizację zadania publicznego z tytułu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kolneńskim.