Starostwo Powiatowe w Kolnie

Dotacja dla szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Podlaski Kurator Oświaty Pani Jadwiga Mariola Szczypiń w imieniu Wojewody Podlaskiego podpisała umowę  z władzami Powiatu Kolneńskiego na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 24 000 zł. Środki finansowe zostaną przekazane na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Dotacja została przyznana dla  Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie (12 tys.) oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie (12 tys.). Przydzielone środki finansowe stanowią  80% kosztów realizacji zadania, zaś 20% organ prowadzący zobowiązany jest wnieść jako wkład własny (6 tys.) Termin realizacji przedsięwzięcia  został określony do dnia 31 grudnia 2017r.