Starostwo Powiatowe w Kolnie

VIII Kolneńskie Targi Edukacji i Pracy

Studia determinują wybór drogi życiowej w najbliższej przyszłości. Jest to pierwsza ważna decyzja, którą trzeba podjąć po ukończeniu szkoły średniej. Łączy się ona z początkiem samodzielnego życia, dlatego tak ważne jest, by właściwie wybrać szkołę odpowiadającą aspiracjom i oczekiwaniom. W wyborze kierunku kształcenia jak co rok wspierają Kolneńskie Targi Edukacji i Pracy. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie maturzystom ofert edukacyjnych uczelni, a także ofert potencjalnych pracodawców.

ZDJĘCIA

 

Bogata oferta edukacyjna oraz bezpośrednie rozmowy z przybyłymi wystawcami daje młodym ludziom wskazówki w odpowiedzi na pytanie „co dalej?”. Wydarzenie od kilku lat stanowi impuls do dokonywania ważnych wyborów dotyczących dalszego kierunku kształcenia.

Organizatorem przedsięwzięcia było Młodzieżowe Centrum Kariery w Kolnie, współorganizatorem Powiatowy Urząd Pracy oraz Hufiec Pracy w Kolnie. Patronat honorowy nad Targami objął Starosta Kolneński i Burmistrz Miasta Kolno. Patronat medialny sprawowało Radio Nadzieja, portal W Zasięgu, Kolniak24 oraz Miesięcznik Kolneński. VIII Kolneńskie Targi Edukacji i Pracy uświetnili swoją obecnością: Poseł na Sejm RP- Kazimierz Gwiazdowski, Komendant Wojewódzki OHP  – Adam Krzysztof Romatowski, Starosta Kolneński – Stanisław Wiszowaty,  Wicestarosta-Robert Nadara,  Burmistrz Miasta Kolno- Andrzej Duda, Wójt Gminy Kolno – Józef Wiśniewski, Szef Wydziału Rekrutacji WKU w Łomży - mjr Marek Dziemiańczuk, Komendant Powiatowy Policji w Kolnie- mł. insp. Artur Żebrowski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie -Wacław Sójko, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie -Krystyna Kajko, Dyrektor Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu – Alicja Szymańska, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie - Eugeniusz Gromadzki, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Kolnie-  Józef Chodnicki, Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kolnie - Halina Małż, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie-Rafał Zalewski, Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie –  Bożena Kowalewska oraz pedagog ZST i I L.O.  w Kolnie –Monika Szymańska.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna,  podczas której wystąpił zespół Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu „Niebieskie Migdały” oraz wychowawca Hufca Pracy Agnieszka Duda. W trakcie targów młodzież korzystała z zajęć aktywizacyjnych prowadzonych przez doradców zawodowych, mogła także uzyskać bezpośrednich informacji dotyczących rynku pracy, zasad rekrutacji pracowników oraz wymogów odnośnie potencjalnych kandydatów do pracy.


Katarzyna Polkowska-Wilczewska