Starostwo Powiatowe w Kolnie

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

17 marca 2017r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu omówienia wspólnych działań w związku z wykryciem na terenie województwa podlaskiego pierwszego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (typu H5N8). W spotkaniu wziął udział Starosta Kolneński Stanisław Wiszowaty (przewodniczący zespołu), Powiatowy Lekarz Weterynarii, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Komendant Powiatowy Policji wraz z Naczelnikiem Wydziału Prewencji, przedstawiciele Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie, Szefowie Gminnych Sztabów Zarządzania Kryzysowego, Naczelnicy Starostwa Powiatowego w Kolnie oraz zaproszeni wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu kolneńskiego.

ZDJĘCIA


Powiatowy Lekarz Weterynarii Marek Karwowski jako inspekcja wiodąca, omówił bieżąca sytuację epizootyczną oraz zasady, które należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstw przed wirusem, a także metody zwalczania w przypadku pojawienia się ognisk ptasiej grypy na terenie powiatu kolneńskiego. Powiatowy Inspektor Sanitarny Urszula Gołębiewska zapoznała zespół o historii oraz mutacji wirusa w środowisku ludzkim. Omówione zostały także procedury postępowania poszczególnych służb w razie zagrożenia tego typu wirusem.