Starostwo Powiatowe w Kolnie

Imieniny Marszałka Piłsudskiego

W niedzielę 19 marca br. zorganizowano uroczyste obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kolneńskie uroczystości, zorganizowane w mieście po raz trzeci, zainaugurowała msza święta odprawiona w kościele pw. św. Anny o godzinie 11:00. Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości w miejskim parku. Po przemówieniach pod pomnikiem poszczególne delegacje złożyły wieńce i kwiaty. W kolneńskich uroczystościach wzięła udział delegacja Powiatu Kolneńskiego – Przewodniczący Rady Powiatu Pan Andrzej Mieczkowski oraz Radni Powiatu Kolneńskiego Pani Monika Szymańska, Pan Wiesław Dąbrowski i Pan Piotr Dąbkowski.

ZDJĘCIA


W obchodach udział wzięli mieszkańcy Kolna i Powiatu Kolneńskiego, władze samorządowe oraz przedstawiciele wielu instytucji oraz związków. Obecna była również posłanka Bernadetta Krynicka. Kwiaty pod pomnikiem złożył również Stefan Kownacki ps. „Gołąb” Żołnierz Wyklęty. Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych był podwładnym Hieronima „Roga” Rogińskiego.
Podczas uroczystości został wręczony akt powołania kolneńskiego oddziału Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej. Wręczył go Pułkownik Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Marek Marcińczyk, prezes okręgu mazurskiego Związku Piłsudczyków. Odznaczył również Srebrnym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Pana Stanisława Malinowskiego, który jest prezesem kolneńskiego oddziału..
Organizatorem obchodów był Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudzkiego oddział w Kolnie, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem, Burmistrz Kolna oraz Parafia św. Anny w Kolnie. W części artystycznej wystąpili uczniowie szkoły w Czerwonem oraz Czerwieniacy.