Starostwo Powiatowe w Kolnie

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w powiecie kolneńskim

Po raz kolejny, z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, młodzież kolneńskich szkół i osoby dorosłe, mogli wysłuchać prelekcji „Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne w Polsce północno-wschodniej” dr. Waldemara Brendy- Naczelnika Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie. Spotkanie odbyło się 13 marca b.r., w Hotelu Colnus. 

Dr Waldemar Brenda starał się przybliżyć słuchaczom jak działało podziemie niepodległościowe na terenach Podlasia, Ziemi Łomżyńskiej i  w najbliższych okolicach naszego miasta-Czerwonem, Zabielu, Borkowie. Omówił struktury podziemia niepodległościowego, genezę  walk dowódców partyzanckich, którzy rozpoczynali walkę w czasie okupacji niemieckiej, następnie kontynuowali w latach okupacji  sowieckiej, przyjmując postawę oporu wobec dwóch totalitaryzmów – prawie do końca lat 50-tych XX wieku.

ZDJĘCIAŻołnierze Wyklęci zwani też Niezłomnymi byli w większości żołnierzami Polskiego Państwa Podziemnego i jako wojskowi związani przysięgą, kontynuowali walkę w latach powojennych z kolejnym okupantem ojczyzny. Oceniając Wyklętych powinniśmy zdawać sobie sprawę, jak trudne życiowe decyzje musieli podjąć Ci ludzie - ujawnić się, wyjść z konspiracji- oznaczało najczęściej więzienie lub śmierć, czy pozostać w ukryciu i prowadzić walkę w podziemiu? Winniśmy pamięć tym bohaterom, gdyż ta pamięć daje Im nieśmiertelność- podkreślał dr Waldemar Brenda.

To była przepiękna, interesująca i wzruszająca lekcja historii, wzbogacona i uwiarygodniona prezentacją multimedialną i źródłami  historycznymi. Dr W. Brenda przywołał wiele nazwisk żołnierzy i dowódców polskiego podziemia – Łukasza Cieplińskiego, Jana Tabortowskiego, Hieronima Rogińskiego, Mieczysława Dziemieszkiewicza, Leopolda Okulickiego, Jana Mazurkiewicza, Augusta Emila Fieldorfa, Władysława Liniarskiego, Witolda Pileckiego, Zygmunta Szendzielarza, Bronisława Chrzanowskiego, Antoniego Burzyńskiego, Czesława Hołuba.

W spotkaniu uczestniczył ostatni żyjący w Kolnie Żołnierz Wyklęty P. Stefan Kownacki ps. „Gołąb”, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. „Gołąb” walczył w oddziale i był podwładnym Hieronima Rogińskiego „Roga”.

Żołnierzy Wyklętych upamiętniamy  w dniu 1 marca;  od 2011 roku, dzień ten został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Rokrocznie stanowi okazję do wzmacniania świadomości historycznej młodego pokolenia Polaków.

Wykład zorganizowała Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie.

Wzięło w nim udział 176 uczniów z kolneńskich szkół  (Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum, I LO, II LO, ZSZ oraz młodzieży skupionej przy OHP).