Starostwo Powiatowe w Kolnie

Prelekcja dr. Waldemara Brendy „Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne w Polsce północno - wschodniej”

 

 

POWIATOWA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KOLNIE

ZAPRASZA


na prelekcję dr. Waldemara Brendy


„Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne w Polsce północno - wschodniej”


13 marca 2017 r. godz. 1100
HOTEL COLNUS